Salmo 40:9-17

Ginasugid ko ang imo pagluwas[a] sa akon sa pagtililipon sang imo katawhan.
Nahibaluan mo, Ginoo, nga indi ako mag-untat sa pagsugid sini.
Wala ko ginatago sa akon kaugalingon ang imo nga pagluwas sa akon.[b]
Ginasugid ko nga matutom ka kag nagapangluwas.
Wala ko ginahipsan ang imo gugma kag kamatuoran[c] kon magtilipon kami sang imo katawhan
Ginoo, indi pagpunggi ang imo kaluoy sa akon.
Kabay pa nga ang imo gugma kag kamatuoran magatipig permi sa akon.
Kay ginalibutan ako sang madamo nga kalisod nga indi maisip.
Daw sa natabunan na ako sang akon mga sala, kag indi ako makakita.
Mas madamo pa ang akon mga sala sang sa akon buhok,
kag tungod sini nadulaan ako sang kaisog.
Ginoo, palihog luwasa ako!
Buligi ako gilayon.
Kabay pa nga ang tanan nga nagatinguha sa pagpatay sa akon mahuy-an kag magasalasala.
Kabay pa nga ang tanan nga nagahandom sang akon kalaglagan magapalalagyo sa kahuya.
Kabay pa nga ang mga nagayaguta sa akon matingala gid nga nahuy-an sila.
Pero kabay pa nga ang tanan nga nagadangop sa imo magkalipay gid tungod sa imo.
Kabay pa nga ang mga naluyag sa kaluwasan nga halin sa imo magsiling permi, “Dalayawon ang Ginoo.”

Kon parte sa akon, kubos kag imol ako.
Kabay pa nga hunahunaon mo ako, Ginoo.
Ikaw ang akon manugbulig kag manughilway.
O Dios ko, buligi ako gilayon.


Footnotes
  1. 40:9 pagluwas: ukon, pagkamatarong.
  2. 40:10 ang imo nga pagluwas sa akon: ukon, ang imo pagkamatarong.
  3. 40:10 kamatuoran: ukon, pagkamasaligan. Amo man sa bersikulo 11.

Read More of Salmo 40