Salmo 37:21-31

Ang mga malaot nagahulam kag wala nagabayad.
Pero ang mga matarong mahinatagon.
Ang mga ginapakamaayo sang Ginoo padayon nga magaestar sa duta sang Israel.
Pero ang mga ginapakamalaot niya palayason sa sina nga duta.
Ginagiyahan sang Ginoo ang mga tikang sang tawo nga ang iya pagkabuhi makapalipay sa iya.
Bisan masandad siya, indi siya matumba
tungod kay ginauyatan siya sang Ginoo.

Halin sang akon pagkabata hasta subong nga tigulang na ako,
wala pa ako makakita nga ang mga matarong ginpabay-an sang Ginoo
ukon ang ila mga kabataan nagapangayo-ngayo sang pagkaon.
Permi pa gani sila nagahatag kag nagapahulam,
kag ang ila mga kabataan nangin pagpakamaayo sa iban.

Likawi ang malain kag himua ang maayo
agod makaestar kamo sa duta sang Israel hasta san-o.
Kay naluyag ang Ginoo sa hustisya
kag wala niya ginapabay-an ang mga matutom sa iya.
Pagatipigan niya sila hasta san-o,
pero ang mga kaliwat sang mga malaot palayason sa duta sang Israel.
Ang mga matarong iya padayon nga magaestar sa sina nga duta hasta san-o.

Ang ginahambal sang matarong may kaalam kag husto.
Ginahuptan niya ang kasuguan sang iya Dios sa iya tagipusuon kag wala niya ginalapas ini.

Read More of Salmo 37