Salmo 119:89-96

Ginoo, ang imo pulong magapadayon sa wala sing katapusan;
malig-on ini pareho sa langit.
Ang imo katutom nagapadayon hasta san-o.
Ginpahamtang mo sing malig-on ang kalibutan, gani nagapabilin ini.
Ang tanan nga butang nagapabilin hasta subong tungod sa imo pagbuot.
Kay ini sila nagaalagad sa imo.
Kon ang imo kasuguan wala nagalipay sa akon, kuntani napatay na ako tungod sang akon pag-antos.
Indi ko gid pagkalimtan ang imo mga pagsulundan,
kay paagi sini ginapadayon[a] mo ang akon kabuhi.
Imo ako, gani luwasa ako!
Kay nagatinguha gid ako sa pagtuman sang imo mga pagsulundan.
Nagahulat ang mga malaot sa pagpatay sa akon,
pero pamalandungan ko ang imo mga pagpanudlo.
Nakita ko nga ang tanan nga butang may limitasyon,
pero ang imo mga sugo wala.


Footnotes
  1. 119:93 ginapadayon: ukon, ginabag-o.

Read More of Salmo 119