Salmo 105:23-36

Sang ulihi nagkadto si Jacob kag ang iya panimalay sa Egipto, ang duta sang mga kaliwat ni Ham,
kag didto sila nag-estar bilang mga dumuluong.
Ginpadamo sang Ginoo ang iya katawhan;
mabudlay na sila pierdihon sang mga taga-Egipto nga ila mga kaaway.
Gintugutan sang Ginoo nga kontrahon kag tuntuhon sang mga taga-Egipto ang iya katawhan nga iya mga alagad.
Dayon ginpadala niya si Moises nga iya alagad kag si Aaron nga iya pinili.
Ginpakita nila didto sa duta sang mga kaliwat ni Ham ang makatilingala nga mga binuhatan sang Dios.
Ginpadulom sang Dios ang Egipto;
pero nagsupak gihapon[a] ang mga taga-Egipto sa iya mga sugo.
Ginhimo niya nga dugo ang ila mga tubig,
gani nagkalamatay ang mga isda.
Napuno sang paka ang ila duta, bisan ang mga kuwarto sang ila mga pangulo.
Sa pagmando sang Dios, napuno sang langaw kag lamok[b] ang ila duta.
Imbes ulan, yelo kag kilat ang ginpadala niya sa ila duta.
Ginpamierde niya ang ila mga tanom nga ubas kag ang mga kahoy nga higera, kag ang iban pa nga mga kahoy.
Sa iya pagmando, nag-abot ang mga apan[c] nga indi maisip.
Kag ginpangaon sini ang tanan nga tanom sa ila duta pati na ang ila mga patubas.
Ginpamatay sang Dios ang tanan nila nga kamagulangan nga lalaki.


Footnotes
  1. 105:28 pero nagsupak gihapon: Amo ini sa Septuagint kag sa Syriac, pero sa Hebreo, kag wala nagsupak.
  2. 105:31 lamok: ukon, kuto. Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  3. 105:34 mga apan: ukon, mga apan kag mga tibakla.

Read More of Salmo 105