Hulubaton 6:20-29

Anak, sunda ang mga ginasugo kag ginatudlo sang imo ginikanan sa imo. Itanom ini sa imo hunahuna agod indi mo gid malimtan. Ini magatuytoy, magatipig, kag magapadumdom sa imo pagkabuhi, bisan ano man ang imo ginahimo.[a] Kay ining ila mga ginasugo kag ginatudlo pareho sa suga nga magapasanag sa imo. Kag ang pagsaway nila sa imo, sa pagtadlong sang imo pamatasan, makapaayo kag makapalawig sang imo kabuhi. Makapahilayo man ini sa imo sa malain nga babayi nga makagalanyat kon maghambal. Indi ka magpatintar[b] sa iya katahom. Indi ka magpadala-dala sa iya pagpangilay.[c] Ang pagpakighilawas sa babayi nga nagabaligya sang iya lawas puwede mabayaran sa bili sang tinapay, pero ang pagpakighilawas sa asawa sang iban bayaran mo sang imo mismo kabuhi.[d]

Kon ipalapit mo ang kalayo sa imo dughan masunog ang imo bayo. Kon maglakat ka sa baga mapaso ang imo tiil. Gani kon magpakighilawas ka sa asawa sang iban magaantos ka.


Footnotes
  1. 6:22 bisan ano man ang imo ginahimo: sa literal, sa imo paglakat, pagtulog, kag pagbugtaw.
  2. 6:25 magpatintar: sa iban nga Bisaya, magpatintal.
  3. 6:25 pagpangilay: ukon, matahom nga mata.
  4. 6:26 bayaran mo sang imo mismo kabuhi tungod nga ang silot sini amo ang kamatayon.

Read More of Hulubaton 6