Hulubaton 19:13-22

Ang buang-buang nga anak makadala sang kalaglagan sa iya amay. Ang asawa nga permi lang nagabais sa iya bana makaulugot pareho sa nagatinulo nga atop.

Mapanubli sa ginikanan ang balay kag ang iban pa nga pagkabutang, pero ang Ginoo lang ang makahatag sang maalamon nga asawa.

Kon matamad ka kag sagi lang katulog, magutman ka.

Ang tawo nga nagatuman sa mga sugo sang Dios padayon nga magakabuhi, pero ang wala nagatuman mapatay.

Kon maghatag ka sa mga imol, pareho lang nga nagapahulam ka sa Ginoo, kay magabayad ang Ginoo sa imo.

Disiplinaha ang imo mga bata samtang may panahon pa. Kon wala mo sila ginadisiplina, ginaguba mo ang ila kabuhi.

Pabay-i nga manabat sa iya ginahimo ang tawo nga dali maakig, kay kon buligan mo siya, liwat-liwaton lang niya ang iya ginahimo.

Pamatii ang mga laygay sa imo kag batuna ang mga pagtadlong sa imo pamatasan agod sa ulihi mangin maalamon ka.

Madamo kita sang mga plano, pero ang kabubut-on sang Ginoo amo ang matuman.

Ang gusto naton sa tawo, maayo siya.[a] Mas maayo pa ang imol nga tawo sang sa butigon.


Footnotes
  1. 19:22 Ang gusto naton… siya: ukon, Ang pagkadalok sa tawo makahuluya.

Read More of Hulubaton 19