אגרת פולוס השליח אל-הרומיים 3:9-31

אם כן, האם היהודים טובים מהגויים? כלל לא. כבר הוכחנו שכל בני-האדם חוטאים – יהודים וגויים ללא הבדל. כפי שכתוב בתהילים[a]

"אין עושה טוב, אין גם אחד." אין אף צדיק!
    "אין משכיל, אין דורש את אלוהים;
הכול סר[b] יחדיו נאלחו. אין עושה טוב, אין גם אחד."
    גרונם כקבר פתוח,
פיהם מלוכלך ומלא שקר ולשונם נוטפת ארס.
כן, הם מנבלים את פיהם,     צמאי דם וחמי מזג.
לכל מקום שהם הולכים הם מותירים אחריהם סבל וצער.
    הם מעולם לא התנסו בתחושת השלום
והשלווה שאלוהים לבדו מעניק.
    אין הם מקדישים לאלוהים כל מחשבה,
ולא אכפת להם מה הוא חושב עליהם.

אנחנו יודעים כי דברי התורה מכוונים אל אלה הכפופים לה – היהודים – ואלוהים ישפוט ויעניש אותם, שכן עליהם לשמור את מצוותיו ולא להתנהג בצורה כזאת. לאיש מהם אין תירוץ! למעשה, העולם כולו עומד אשם לפני אלוהים. שהרי איש לא יצדק לפני אלוהים בזכות קיום התורה, מכיוון שחוקי התורה מצביעים על חטאינו ומראים לנו שאנו חוטאים. עתה נתגלה האופן שבו מצדיק ה' את האדם ללא התורה, אם כי התורה והנביאים כבר העידו על כך. צידוק זה ניתן לכל המאמינים בישוע המשיח, ללא הפליה. כי כל בני-האדם חטאו, וכולם חסרי כבוד אלוהים. בכל זאת, אלוהים הצדיק אותנו בחסדו חינם, על-ידי קורבנו של ישוע המשיח שהוקרב למעננו.

אלוהים שלח את המשיח לשאת את העונש על חטאינו, כדי שעל-ידי אמונה בדמו, הוא יהיה כפרתנו – כלומר, יכפר על חטאינו. וכל זאת כדי להראות לנו את צדקתו, לאחר שברחמיו הרבים מחק את חטאי העבר. במעשה זה רצה אלוהים לגלות לנו את צדקתו – את סליחתו לחוטאים – ולהוכיח כי הוא עצמו צדיק, וכי הוא מצדיק את כל המאמין בישוע המשיח בנו.

ובכן, האם יש למישהו סיבה להתגאות? ודאי שלא. מדוע? משום שאלוהים זיכה והצדיק אותנו בזכות קרבנו של המשיח ואמונתנו בו, ולא בזכות מעשינו הטובים. לפיכך אנו מסיקים שאדם נצדק לפני אלוהים על-ידי אמונתו בישוע המשיח בן-האלוהים, ולא על-ידי הישגיו בקיום מצוות התורה.

החושבים אתם שאלוהים הוא אלוהי היהודים בלבד, ורק אותם הוא מושיע? ודאי שלא! אלוהים הוא גם אלוהי הגויים. ומכיוון שאלוהי היהודים הוא גם אלוהי הגויים, הוא מצדיק את כולנו על-ידי האמונה. האם בהדגישנו את חשיבות האמונה מבטלים אנו את התורה? חס וחלילה! למעשה אנחנו מקיימים אותה – דבר האפשרי רק על-ידי אמונה במשיח.


Footnotes
  1. אגרת פולוס השליח אל-הרומיים 3:10 תהילים נג
  2. אגרת פולוס השליח אל-הרומיים 3:12 כלשונו: כולו סג

Read More of אגרת פולוס השליח אל-הרומיים 3