הבשורה על-פי מתי 16:21-28

מאותה עת ואילך החל ישוע לספר לתלמידיו שהוא עומד לעלות לירושלים, שיסבול שם מידי זקני העם והכוהנים הגדולים והסופרים, שייהרג, ושלאחר שלושה ימים יקום לתחייה מן המתים.

פטרוס לקח את ישוע הצידה ונזף בו: "אל תדבר כך! אסור שיקרה לך דבר כזה!"

"סור ממני, שטן שכמוך!" אמר לו ישוע. "אתה מכשול בדרכי; אתה מסתכל על הדברים מנקודת ראות אנושית, ולא מנקודת ראותו של אלוהים."

ישוע פנה לתלמידיו ואמר: "מי שרוצה ללכת אחרי עליו להתכחש לעצמו, לשאת את צלבו וללכת אחרי. כי מי שמנסה להציל את חייו - יאבד אותם, ואילו מי שיוותר על חייו למעני – ימצא אותם. שהרי מה התועלת לאדם המרוויח את העולם כולו, אולם מפסיד חיי-נצח? האם יש משהו שאפשר להשוות לחיי נצח?

"בן-האדם ישוב עם מלאכיו בתפארת אביו, וישפוט כל אדם לפי מעשיו. ואני אומר לכם שאחדים מכם, העומדים כאן עכשיו, לא ימותו לפני שיזכו לראות את בן-האדם בא במלכותו."

Read More of הבשורה על-פי מתי 16

הבשורה על-פי מתי 17:1-13

כעבור שישה ימים לקח ישוע את שמעון פטרוס, את יעקב ואת אחיו יוחנן, ועלה איתם לפסגת הר גבוה. כשהביטו התלמידים בישוע, הוא השתנה לנגד עיניהם: פניו זרחו כשמש ובגדיו הלבינו והבריקו.

לפתע הופיעו משה רבנו ואליהו הנביא ודיברו עם ישוע.

"אדון, כמה טוב שאנחנו כאן!" קרא פטרוס. "אם אתה רוצה, אבנה כאן שלוש סוכות לכבוד – לך, למשה ולאליהו!"

בזמן שפטרוס דיבר, ענן כיסה את השלושה ויצא משם קול שאמר: "זהו בני אהובי, שבו חפצתי. שמעו בקולו!"

כששמעו התלמידים את הקול, נפלו על-פניהם מבוהלים ונפחדים. ישוע ניגש אליהם ונגע בהם. "קומו", אמר, "אל תפחדו!"

כשהביטו התלמידים סביבם, ראו שישוע לבדו איתם.

כאשר ירדו מההר ישוע ציווה עליהם שלא יספרו לאיש את מה שראו ,עד לאחר שיקום מן המתים.

"מדוע מתעקשים הרבנים שאליהו צריך לבוא לפני המשיח?" שאלו התלמידים את ישוע.

"הם צודקים," ענה ישוע. "אליהו באמת יבוא קודם וישליט סדר בכל. למעשה אליהו כבר בא, אולם אנשים רבים לא הכירו אותו ואף פגעו בו. גם בן-האדם יסבול מידיהם."

אז הבינו התלמידים שישוע דיבר על יוחנן המטביל.

Read More of הבשורה על-פי מתי 17