האגרת אל-העברים 4:14-16

אך היות שיש לנו כהן גדול, ישוע בן-האלוהים, אשר עלה לשמים כדי לעזור לנו, לעולם אל נחדל לבטוח בו! הכהן הגדול שלנו מבין את חולשותינו, שכן הוא עצמו התנסה כמונו באותם פיתויים, אך הוא לא חטא מעולם. משום כך, הבה נתקרב בביטחון לכסא אלוהים, כדי שיעניק לנו את חסדו ורחמיו אשר יעזרו לנו בעת הצורך.

Read More of האגרת אל-העברים 4

האגרת אל-העברים 5:1-10

כשאדם נבחר לשרת ככהן גדול, תפקידו לייצג את בני-האדם לפני אלוהים – עליו להקריב לאלוהים מנחה וקורבנות בעד-חטאיהם. על הכהן הגדול להיות רחמן ולהתייחס אל החוטאים ברוך ובהבנה, שכן הוא עצמו אינו אלא אדם ועלול לחטוא כמוהם. מסיבה זאת עליו להקריב קורבנות בעד חטאי העם ובעד חטאי עצמו.

עלינו לזכור שאיש אינו יכול למנות את עצמו לתפקיד הרם והנכבד של הכהן הגדול. רק אלוהים עצמו ממנה את הכהן הגדול, כשם שמינה את אהרון לפני שנים רבות. גם המשיח לא מינה את עצמו לתפקיד הכהן הגדול; המשיח נבחר לתפקידו על-ידי האלוהים אשר אמר אליו: "בני אתה, אני היום ילדתיך." ובמקום אחר אמר לו אלוהים[a]: "אתה כהן לעולם, על דברתי מלכי-צדק."

כאשר חי המשיח על-פני האדמה בדמות אדם, הוא התפלל והתחנן בבכי ובדמעות לפני אלוהים שיושיעו מתוך הלחצים, הניסיונות והייסורים של המוות לניצחון התחייה. אלוהים שמע לתפילתו, כי המשיח אהב את אלוהים וציית לו תמיד. אף כי ישוע היה בן-אלוהים, היה עליו ללמוד ציות על-ידי סבלו וייסוריו. לאחר שהוכיח את עצמו מושלם לפני האלוהים, נעשה ישוע מקור ישועת עולמים לכל המצייתים לו, והוא זה שאלוהים מינה ככהן הגדול כמו מלכי-צדק.


Footnotes
  1. האגרת אל-העברים 5:6 תהלים קי 4

Read More of האגרת אל-העברים 5