Poslanica Rimljanima 6:1-14

Snaga grijeha je slomljena

Što reći? Zar da i dalje griješimo kako bi nam Bog mogao iskazivati sve više milosti praštanja?

Nipošto! Umrli smo grijehu, pa kako da onda i dalje živimo u njemu?

Ili ne znate da smo mi, koji smo krštenjem postali jedno s Kristom Isusom, i umrli skupa s njim?

Jer umrli smo i pokopani s Kristom u krštenju. I kao što je Krist ustao od mrtvih slavnom Očevom moći, tako i mi sada možemo živjeti novim životom.

Kao što smo s njim ujedinjeni u njegovoj smrti, također ćemo i uskrsnuti poput njega.

Naš je stari čovjek raspet s Isusom kako bi grijeh izgubio vlast nad našim životom. Više ne robujemo grijehu

jer smo, umrijevši s Kristom, od grijeha opravdani.

A budući da smo s Kristom umrli, znamo da ćemo s njime i živjeti,

jer Krist je ustao od mrtvih i više nikad neće umrijeti. Nad njime smrt više nema nikakve moći.

Umro je jednom zauvijek da slomi moć grijeha, ali sada zauvijek živi Bogu na slavu.

Tako i vi sebe smatrajte mrtvima za grijeh, a živima Bogu na slavu kroz Isusa Krista.

Ne dopustite da grijeh i dalje gospodari vašim smrtnim tijelom i ne popuštajte grešnim željama.

Nemojte da koji ud vašega tijela postane oruđem zla tako što ćete ga uporabiti za grijeh. Umjesto toga se posve predajte Bogu jer ste dobili novi život. Neka cijelo vaše tijelo bude oruđe koje će činiti dobro Bogu na slavu.

Grijeh više neće nad vama gospodariti jer više niste podložni Zakonu koji vas čini robovima grijeha. Oslobođeni ste Božjom milošću!

Read More of Poslanica Rimljanima 6