Evanđelje po Mateju 18:10-35

Pazite da ne prezrete nijednoga od ovih malenih. Jer kažem vam da njihovi anđeli na nebu neprestano gledaju lice mojega Oca, koji je na nebesima. (

A ja, Sin Čovječji, došao sam spasiti izgubljene.)'[a]

Prispodoba o izgubljenoj ovci

'Što mislite, da netko ima sto ovaca i da jedna od njih zaluta, neće li ostaviti onih devedeset devet u gorama i poći potražiti zalutalu?

Zaista vam kažem, ako ju uspije naći, više će se radovati što je pronašao tu jednu ovcu nego što ih devedeset devet nije zalutalo.

Tako ni vaš nebeski Otac ne želi da se izgubi i propadne ijedan od ovih malenih.'

Opomena drugim vjernicima

'Ako ti brat zgriješi, ukori ga nasamo. Posluša li te, zadobio si brata.

Ako te ne posluša, povedi sa sobom još jednoga ili dvojicu braće da se svaka tvrdnja temelji na iskazu dvojice ili trojice svjedoka.[b]

Ne posluša li ni njih, reci Crkvi. Ako ne posluša ni Crkvu, smatraj ga poganinom i pokvarenim.[c]

Zaista vam kažem, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.

Također vam kažem: ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zamole bilo što, moj će im nebeski Otac to dati.

Jer gdje se dvojica ili trojica sastanu zaradi mene,[d] tu sam i ja s njima.'

Priča o okrutnom dužniku

Tada mu priđe Petar i upita: 'Gospodine, koliko puta da oprostim bratu koji je zgriješio protiv mene? Sedam puta?'

'Ne sedam puta,' odgovori mu Isus, 'već sedamdeset puta sedam![e]

Nebesko je kraljevstvo kao kad kralj odluči izravnati račune sa slugama.

Kad su počeli obračunavati, dovedu mu jednoga koji mu je dugovao tristo tona zlata[f].

Kako nije mogao vratiti, kralj zapovjedi da se prodaju on, žena, djeca i sve što imaju te da se tako podmiri dug.

Sluga nato padne ničice pred njim i zamoli: "Imaj strpljenja sa mnom i sve ću ti vratiti!'

Kralj se sažali nad njim, oslobodi ga i oprosti mu dug.

Ali kad taj sluga iziđe, susretne prijatelja koji je njemu dugovao malo novca.[g] Ščepa ga za vrat i počne ga daviti govoreći: "Vrati što si dužan!'

Prijatelj klekne pred njega i zamoli: "Imaj sa mnom strpljenja i vratit ću ti!'

Ali njegov vjerovnik nije htio pričekati, nego ode i baci ga u tamnicu dok ne vrati dug.

Kad su njegovi prijatelji vidjeli što se dogodilo, silno se ražaloste te odu sve ispričati kralju.

Nato ga kralj pozove i reče mu: "Zli slugo! Ja sam tebi oprostio sav dug jer si me zamolio!

Nisi li se i ti trebao smilovati svojemu prijatelju kao što sam se ja tebi smilovao?

I gnjevni ga kralj preda mučiteljima dok ne vrati sav dug.

Tako će i moj nebeski Otac postupiti s vama ne oprostite li svojemu bratu od sveg srca.'


Footnotes
  1. Evanđelje po Mateju 18:11 Neki rukopisi ne sadrže taj stih.
  2. Evanđelje po Mateju 18:16 Vidjeti: Ponovljeni zakon 19:15.
  3. Evanđelje po Mateju 18:17 U grčkome: ubiračem poreza. Oni su u to doba bili omraženi jer su surađivali s okupatorskim rimskim vlastima i iznuđivali novac od stanovništva.
  4. Evanđelje po Mateju 18:20 U grčkome: u moje ime.
  5. Evanđelje po Mateju 18:22 Ili: sedamdeset sedam puta.
  6. Evanđelje po Mateju 18:24 U grčkome: deset tisuća talenata. Talenat iznosi otprilike 34 kilograma.
  7. Evanđelje po Mateju 18:28 U grčkome: sto denara.

Read More of Evanđelje po Mateju 18