Evanđelje po Marku 11:1-27

Mesijanski ulazak u Jeruzalem

Približe se Jeruzalemu i dođu do mjesta Betfage i Betanije na Maslinskoj gori. Isus pošalje naprijed dvojicu učenika.

'Idite u ono selo pred vama

Upita li vas tko: "Što to radite?' recite samo: "Treba Gospodinu. Brzo će ga vratiti.''

Oni odu i nađu magare zavezano na ulici, pokraj vrata neke kuće, te ga odvežu.

Neki ih ljudi upitaju: 'Zašto ste odvezali magare?'

Oni im odgovore kako ih je Isus uputio te ih ljudi ostave na miru.

Dovedu magare Isusu i prebace preko njega svoje ogrtače te ga Isus uzjaha.

Mnogi iz mnoštva razastru po cesti pred njim svoje ogrtače, drugi opet zelene grane koje su natrgali u polju.

I pred njim i iza njega išlo je mnoštvo i klicalo:
    'Slava Bogu![a]
            Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!
    Blagoslovljeno kraljevstvo koje on donosi, kraljevstvo našega oca Davida!
            Slava Bogu na nebu!'[b]

Tako uđe u Jeruzalem, u Hram. Pomnjivo sve razgleda te, jer je već bilo kasno, ode s Dvanaestoricom u Betaniju.

Isus proklinje smokvu

Sljedećeg jutra krenu iz Betanije, a Isus ogladni.

Izdaleka opazi razlistalu smokvu pa joj priđe da vidi ima li na njoj koja smokva. Ali nije bilo ničega osim lišća jer još nije bilo vrijeme da smokva donese rod.

Isus reče stablu: 'Nikada više nitko s tebe ploda ne jeo!' Čuli su to i učenici.

Isus izgoni trgovce iz Hrama

Kad opet stignu u Jeruzalem, on ode u Hram i počne izgoniti iz njega sve trgovce i njihove kupce, prevrne stolove mjenjačima novca i klupe prodavačima goluba.

Svima zabrani da prolaze Hram noseći stvari.[c]

Pouči ih: 'U Svetomu pismu piše: "Moj Hram treba biti molitveni dom za sve narode

Kad su to čuli svećenički poglavari i pismoznanci, počnu smišljati kako da ga ubiju. Bojali su ga se jer je narod bio oduševljen Isusovim učenjem.

Uvečer Isus i učenici odu iz grada.

Prolazeći ujutro pokraj smokve koju je Isus prokleo, opaze da se iz korijena osušila.

Petar se sjeti Isusovih riječi i uzvikne: 'Učitelju, pogledaj! Smokva koju si prokleo osušila se!'

'Imajte vjeru u Boga!' odgovori im Isus.

'Zaista vam kažem, kada bi tko rekao ovoj planini: "Digni se i baci se u more' i pritom ne bi posumnjao u srcu, nego vjerovao da će se to i dogoditi, to bi se zaista zbilo.

Zato vam kažem: što god da u molitvi tražite, vjerujte da ste to već dobili, pa ćete i dobiti.

Ali kad god ustanete moliti,[d] najprije oprostite svima onima kojima što zamjerate da bi i vama nebeski Otac oprostio vaše grijehe.'

O Isusovoj vlasti

Stignu opet u Jeruzalem. Dok je Isus prolazio Hramom, pristupe mu svećenički poglavari, pismoznanci i starješine


Footnotes
  1. Evanđelje po Marku 11:9 i 11:10 U grčkome: Hosanna! (uzvik slavljenja koji doslovce znači 'Spasi sada!').
  2. Evanđelje po Marku 11:10 Psalam 118:25-26 i Psalam 148:1.
  3. Evanđelje po Marku 11:16 Ljudi su često prolazili dvorištem Hrama koristeći ga kao prečicu prema Maslinskoj gori.
  4. Evanđelje po Marku 11:25 U židova je bio običaj moliti se stojećki, lica uzdignuta prema nebu.

Read More of Evanđelje po Marku 11