Salme 94:12-23

Det er en velsignelse at blive irettesat af Herren,
    for man lærer at adlyde hans lov.
Man slipper for en masse problemer,
    og han overvinder alle ens fjender.
Herren vil ikke forkaste sit folk,
    han lader ikke sine egne i stikken.
Retfærdigheden skal sejre til sidst,
    de retskafne længes efter at se det ske.
Hvem beskyttede mig mod de onde?
    Hvem skærmede mig mod forbryderne?
Havde Herren ikke hjulpet mig,
    havde det været ude med mig.

Da jeg råbte til dig i min nød,
    hjalp du mig, Herre, for du er trofast.
Når bekymringerne vælter ind over mig,
    så styrker du mig og giver mig nyt mod.
De onde regenter gør oprør imod dig,
    når de vedtager uretfærdige love.
De anklager retskafne mennesker
    og dømmer uskyldige til døden.
Men Herren er min tilflugt,
    min Gud vil beskytte mig.
Han straffer de onde på grund af deres synd,
    han udrydder dem på grund af deres ondskab.
    Herren, vor Gud, vil gøre det af med dem.

Read More of Salme 94