Salme 9:13-20

Han husker og hævner uret og drab,
    han glemmer ikke de svages råb.

Vær mig nådig, Herre,
    for mine fjender er ude efter mig.
        Herre, riv mig ud af dødens gab.
Så vil jeg prise dig på Jerusalems torve,
    og fryde mig over, at du frelste mig.
Fjenderne ender i deres egen faldgrube,
    de bliver fanget i deres egne fælder.
Herren er kendt for sin retfærdighed,
    de onde indfanges af deres egen ondskab.
De ugudelige ender i den evige død,
    det gælder alle, som gør oprør mod Gud.
Men de ydmyge bliver ikke ladt i stikken,
    de undertryktes håb bliver ikke gjort til skamme.

Herre, lad ikke de onde sejre,
    men udmål den straf, de fortjener.

Read More of Salme 9