Salme 89:19-29

Vor konge[a] er indsat af Herren,
    Israels almægtige Gud udvalgte ham.
Du sagde engang i et syn til din profet:
„Jeg har valgt at støtte en ung helt,
    udvalgt en konge blandt almindelige mennesker.
Jeg udtog David som min tjener,
    salvede ham med olie til konge.
Min hånd skal altid støtte ham,
    min arm give ham styrke.
Hans fjender kan ikke få ram på ham,
    de onde kan ikke overmande ham.
Jeg vil selv gøre det af med hans fjender,
    jeg tilintetgør dem, der hader ham.
Min trofaste kærlighed følger ham altid,
    han får styrke ved at stole på mig.
Jeg giver ham magt over havet,
    han skal herske over floderne.
Han skal kalde mig ‚Far’ og ‚Gud’
    og ‚Redningsmand’.
Jeg vil gøre ham til min førstefødte søn,
    den mægtigste konge på jorden.
Jeg vil være ham tro for evigt,
    min pagt med ham står fast.


Footnotes
  1. 89,19 Ordret „skjold”, da kongen skulle beskytte og hjælpe sit folk.

Read More of Salme 89