Salme 86:11-17

Lær mig din vilje, så jeg kan gøre det rette,
    hjælp mig til at tjene dig helt og fuldt.
Jeg vil prise dig af hele mit hjerte,
    jeg vil altid ære dig, min Herre og Gud.

Din trofasthed er stor,
    og du vil redde mig fra dødens gab.
Jeg angribes af brutale mænd, Herre,
    voldsmænd prøver at slå mig ihjel.
        De har ingen respekt for dig.
Men du er en barmhjertig og nådig Gud,
    tålmodig, god og trofast.
Vis mig din nåde
    og frels din ydmyge tjener.
Kom med et bevis på din godhed, Herre,
    så mine fjender ser det og bliver ydmyget,
        for du, Herre, vil beskytte og hjælpe mig.

Read More of Salme 86