Salme 78:56-72

Men de trodsede igen den almægtige Gud,
    de adlød ikke hans befalinger.
De var troløse som deres forfædre og vendte sig bort,
    de svigtede deres Gud som en bue, der er skæv.
De krænkede ham med deres afgudsbilleder,
    æggede ham med deres offerhøje.
Gud så deres opførsel og blev meget vred,
    han følte en stærk lede ved sit folk.
Han forlod sin helligdom i Shilo,
    hvor han havde lovet at bo blandt sit folk.
Han tillod, at arken blev taget som bytte,
    overgav symbolet på sin herlighed til fjenden.
Han lod mange blive dræbt i krig,
    for han var vred på sit udvalgte folk.
De tapre krigere døde i deres ungdom,
    de unge piger havde ingen at gifte sig med.
Præsterne blev myrdet af fjendens soldater,
    enkerne fik ikke lov at synge klagesange.

Da rejste Herren sig som af søvne,
    som en rasende kriger, der har fået for meget at drikke.
Han drev fjenderne på flugt,
    voldte dem et nederlag, der aldrig blev glemt.
Men han forkastede Efraims krigere,
    de der var efterkommere af Josef.
I stedet valgte han Judas stamme,
    og besluttede sig for Zions bjerg.
Dér byggede han sin prægtige helligdom
    på et fundament, som varer til evig tid.
Han udvalgte sin tjener David,
    som ikke var andet end en fårehyrde.
Han fjernede ham fra faderens får
    og gjorde ham til konge i Israel,
        til hyrde for sit udvalgte folk.
David blev en god og retfærdig konge,
    han ledte folket med kyndig hånd.

Read More of Salme 78