Salme 71:9-18

Svigt mig ikke, nu hvor jeg er gammel,
    for jeg er svag og har brug for din hjælp.
Mine fjender lægger planer imod mig,
    de lurer på at slå mig ihjel.
„Gud har forladt ham,” siger de.
    „Vi overfalder ham nu, hvor han er alene.”

Åh, Gud, bliv ikke stående i det fjerne.
    Skynd dig at komme og hjælpe mig.
Slå ned på mine anklagere,
    så de alle bliver gjort til skamme.
Gå imod dem, der vil gøre mig fortræd,
    så de selv bliver hånet og spottet.

Jeg sætter altid min lid til dig
    og priser dig igen og igen.
Jeg har ikke tal på de gange,
    hvor du trofast har reddet mig.
Jeg vil fortælle alle mennesker
    om din store godhed og nåde.
Jeg vil fortælle om din vældige magt, Herre,
    forkynde om dine retfærdige handlinger.
Du har vist mig din storhed, lige fra jeg var barn,
    og jeg fortæller stadig om dine underfulde gerninger.
Nu, hvor jeg er gammel og grå,
    må du ikke svigte mig, Gud.
Giv mig lov at fortælle om dine undere
    også til den kommende generation.

Read More of Salme 71