Salme 44:13-26

Du solgte os for en slik,
    regnede os ikke for noget.
Vi blev til grin for nabofolkene,
    de spotter og håner os.
Selv fjerne folkeslag ler ad os
    og ser på os med foragt.
Vi føler os totalt ydmyget,
    overvældet af skam.
Vore fjender ser ned på os
    og udslynger hån og spot.
Hvordan kunne det ske, Gud?
Vi har da ikke svigtet dig
    eller overtrådt den pagt, du oprettede med os.
Vi har ikke været utro imod dig,
    men har adlydt de bud, du gav os.
Og dog blev vores by lagt i ruiner,
    du sendte mørke og død over os.
Hvis vi var holdt op med at tilbede dig, Gud,
    og havde dyrket afguder i stedet,
ville du da ikke vide besked?
    Du kender jo vore inderste tanker.
Men på trods af, at vi tilhører dig,
    er vi i livsfare hver eneste dag.
        Vi er som får, der er på vej til slagtning.
Vågn op, Herre, hvorfor sover du?
    Rejs dig, forkast os ikke længere!
Hvorfor ser du den anden vej
    og ignorerer vores nød og sorg?
Vi ligger med ansigtet i støvet,
    vore kroppe klæber til jorden.

Read More of Salme 44