Salme 25:8-15

Herren er god og barmhjertig,
    han hjælper de vildfarne tilbage på vejen.
Han viser de ydmyge, hvad der er rigtigt,
    lærer dem den rette vej.
Når vi ønsker at gøre hans vilje,
    leder han os med sin kærlige hånd.

Herre, tilgiv mine mange synder,
    for du er kendt som en nådig Gud.

Dem, der har ærefrygt for Herren,
    hjælper han at vælge den rigtige vej.
De oplever hans velsignelse,
    og deres børn får lov at bo i landet.
Herren vejleder alle, der vil følge ham,
    han indvier dem i sine hemmelige planer.

Jeg vil altid søge hjælp hos Herren,
    for han redder mig fra mine fjenders fælder.

Read More of Salme 25