Salme 18:25-36

Herren har belønnet mig for min retfærd,
    han kender min pletfri levevis.
Herre, du er trofast mod dem, der er trofaste mod dig,
    retskaffen overfor de retskafne.
Du handler uskyldsrent med de uskyldige,
    men er snu mod de snedige.
Du ophøjer de ydmyge,
    men ydmyger de hovmodige.
Herre, du er mit lys og mit håb,
    du tænder dit lys i mørket.
Ved din hjælp kan jeg springe over mure
    og forcere enhver forhindring.

Guds veje er fuldkomne,
    hans løfter er sande.
Han er et skjold for dem,
    der søger ly hos ham.
Hvor findes der en gud som Herren?
    Hvor findes en klippe som ham?
Han giver mig styrke,
    han jævner vejen foran mig.
Han gør mine skridt sikre som hjortens,
    han giver mig fodfæste på bjergene.
Han træner mine arme til kamp,
    så jeg kan spænde kobberbuen.
Herre, du giver mig din frelse som et skjold,
    du støtter mig med din højre hånd,
        din hjælp giver mig styrke.

Read More of Salme 18