Salme 144:9-15

Jeg vil synge en ny sang til dig, Gud,
    spille for dig på en ti-strenget harpe.
For du gav dine konger sejr,
    du hjalp din tjener David.
Red mig fra det dødbringende sværd,
    fra fremmede folkeslags herredømme.
De er jo fulde af løgn
    og sværger gerne falsk.

Gid vore sønner må vokse sig stærke
    og stå ranke som store træer.
Gid vore døtre må vokse sig smukke
    som de kunstfærdige søjler i paladset.
Gid vore lader må blive fulde af al slags afgrøde
    og vore får formere sig i tusindvis,
        så de står tæt på alle vore marker.
Gid vore køer må få masser af kalve.
Jeg beder om, at byens porte ikke bliver brudt ned,
    at ingen af os bliver taget til fange,
        og at vi bliver skånet for jamren på torvene.
Velsignet er det folk, som oplever dette.
    Lykkeligt det folk, der har Herren til Gud.

Read More of Salme 144