Salme 119:49-56

Guds trøst under vanskelige forhold

Herre, jeg tjener dig i tillid til dine løfter,
    for det er dem, der giver mig håb.
Hver gang jeg kommer ud for modstand,
    giver dit ord mig nyt mod på livet.
Hån og spot hagler ned over mig,
    men jeg holder fast ved dit ord.
Herre, jeg holder mig dine bud for øje,
    de har stået deres prøve, og de giver mig trøst.
Harmen vælder op i mig,
    når de gudløse gør nar af dine bud.
Hvor jeg end opholder mig,
    hylder jeg dine befalinger med glæde.
Herre, selv om natten tænker jeg på dig,
    også da vil jeg adlyde dine bud.
Hver dag vil jeg følge dine bud,
    for det giver mig glæde i livet.

Read More of Salme 119