Salme 102:12-17

Mit liv er snart forbi som aftenskyggen,
    jeg visner bort som afskåret græs.

Men du, min Gud, sidder evigt på tronen,
    din storhed berømmes fra slægt til slægt.
Rejs dig og se i nåde til Zion.
    Det er tid til at vise din barmhjertighed,
        du har jo lovet at komme os til hjælp.
Selv om Jerusalem ligger i ruiner,
    elsker dit folk byens sten og murbrokker.

Folkeslag skal ære Herrens navn,
    og jordens konger skal frygte for hans magt.
For Herren vil genopbygge Jerusalem,
    han vil åbenbare sin magt og herlighed.

Read More of Salme 102