Ordsprogene 21:5-16

Flid og fornuftige planer giver fremgang,
    men ubetænksomt hastværk fører til fattigdom.
Rigdom, man svindler sig til, forsvinder som en tåge,
    og de, der søger den, ender i dødens gab.
Fordi de onde nægter at gøre det rette,
    går deres ugerninger ud over dem selv.
Den skyldige går krogveje,
    den uskyldige har intet at skjule.
Hellere bo i et hummer på loftet
    end dele hus med en irriterende kone.
Onde mennesker er ude på at skade andre,
    de har intet tilovers for deres medmennesker.
Den vise kan lære ved at lytte til vejledning,
    tåben lærer kun ved at se en skyldig blive straffet.
Gud lægger mærke til de ondes færden,
    og han straffer dem, for han er retfærdig.
De, der lukker ørerne for andres nødråb,
    vil råbe forgæves, når de selv har brug for hjælp.
Vrede kan formildes med en gave i smug,
    raseri kan afdæmpes med lidt bestikkelse.
Når retfærdigheden sker fyldest, glæder de retskafne sig,
    men forbryderne ryster af angst.
Den, der ikke tager imod fornuft,
    ender i de dødes selskab.

Read More of Ordsprogene 21