Ordsprogene 17:15-24

At dømme en uskyldig og frikende en skyldig,
    begge dele vækker afsky hos Herren.
Hvad skal en tåbe bruge penge til?
    Kan man købe visdom, når man er uden forstand?
En ven er altid en ven,
    og slægtninge har man som en hjælp i nøden.
Det er dumt at stå inde for en fremmed mands lån
    og stille garanti for en andens gæld.
De, der elsker at skændes, skaber altid problemer,
    de overvurderer sig selv, og det ender galt.
Den, der har falske motiver, klarer sig skidt,
    og den, der lever i bedrag, falder med et brag.
Et tåbeligt barn giver sine forældre sorg,
    en oprørsk unge giver ingen glæde.
Et glad hjerte giver en sund krop,
    nedtrykthed dræner ens livsmod.
Onde mennesker tager imod bestikkelse
    og kæmper imod al retfærdighed.
Den fornuftige har visdom for øje,
    men tåbens blik fortaber sig i det fjerne.

Read More of Ordsprogene 17