Ordsprogene 15:21-30

Den uforstandige er godt tilfreds med sine dumheder,
    den kloge har forstand til at gøre det rigtige.
Uden god rådgivning går en plan let i vasken,
    men når mange tages med på råd, lykkes den.
Det er en glæde at kunne give et godt råd,
    dejligt at kunne sige det forløsende ord.
Den vise vælger vejen til et godt liv
    frem for vejen til en ynkelig død.
Herren nedriver den hovmodiges hus,
    men beskytter enkers ejendom.
Herren afskyr de ondes tanker,
    men glæder sig over gode ord.
Den pengegriske bringer sin familie i ulykke,
    den, der afslår bestikkelse, klarer sig godt.
De retskafne tænker, før de taler,
    men ondskaben vælter ud af de gudløses mund.
Herren hører de gudfrygtiges bønner,
    men holder sig fjernt fra onde mennesker.
Et smil varmer hjertet,
    gode nyheder giver ny styrke.

Read More of Ordsprogene 15