Ordsprogene 14:4-14

Har man ingen okser, sparer man foderet,
    men stærke trækdyr kan give en stor høst.
Et trofast vidne lyver aldrig,
    et falsk vidne udspyr løgne.
Den, der arrogant søger visdom, finder den ikke,
    men med ydmyg fornuft vinder man viden.
Hold dig borte fra tåben,
    for dér får du ingen gode råd.
De kloge overvejer de skridt, de tager,
    tåben går rundt i blinde.
Tåber er ligeglade med, om de synder,
    de retskafne ønsker at gøre Guds vilje.
Ingen kan helt forstå en andens sorg
    eller fuldt ud føle en andens glæde.
Den gudløses hjem går til grunde,
    den gudfrygtiges familie blomstrer.
Man kan være helt sikker på at have ret
    og alligevel ende med et nederlag.
Et smil kan dække over hjertesorg,
    når smilet er væk, er smerten der stadig.
Den troløse må lide for sin utroskab,
    den trofaste får sin belønning.

Read More of Ordsprogene 14