4 Mosebog 27:12-23

Josva indsættes som folkets leder efter Moses

En dag sagde Herren til Moses: „Gå op på Abarimbjerget og se over på den anden side af Jordanfloden ind i det land, jeg har lovet at give til Israels folk. Efter at du har set ind i landet, er tiden kommet til, at du skal dø, ligesom Aron allerede er død. I var jo ulydige imod mig i Zins ørken, dengang folket gjorde oprør. I skaffede folket vand, men gav ikke mig æren for det.” Hermed refererede Herren til episoden ved Meriba i Kadesh i Zins ørken.

Da sagde Moses til Herren: „Herre, du som er livets ophav, jeg beder dig om først at udvælge en ny leder for folket, en mand, som kan være deres anfører i krigene og gå foran dem, hvor de end drager hen, så dit folk ikke skal være som en flok får uden hyrde.”

Herren svarede: „Gå hen og hent Josva, Nuns søn. Han er en mand af den rette støbning. Ham skal du tage med hen til præsten Eleazar, og i folkets påsyn skal du lægge hænderne på ham og dermed indsætte ham som leder for dem, så de herefter skal adlyde ham. Han skal søge råd hos præsten Eleazar, og Eleazar skal ved hjælp af Urim rådspørge mig. Så vil jeg give Eleazar svar, hvorefter han skal give svaret videre til Josva. På den måde vil jeg lede dem.”

Moses adlød Herren og førte Josva til præsten Eleazar, og i folkets påsyn lagde Moses sine hænder på ham og indviede ham til den ledertjeneste, som Herren havde udvalgt ham til.

Read More of 4 Mosebog 27

4 Mosebog 28

De daglige ofre

Herren sagde til Moses: „Indskærp over for israelitterne, at de skal bringe de forskellige ofre på de fastsatte tidspunkter. Jeg glæder mig over røgen fra disse ofre.

Det daglige brændoffer består af to etårs vædderlam uden skavanker. Det ene lam skal ofres om morgenen og det andet lige før solnedgang. Sammen med hvert lam skal der ofres et afgrødeoffer bestående af to liter fintmalet mel blandet med en liter olivenolie. Det er det daglige offer, som blev indstiftet på Sinaibjerget, et brændoffer med en liflig duft for Herren. Desuden skal I sammen med hvert lam ofre et drikoffer på en liter øl. Drikofferet skal udgydes for Herren i helligdommen. Om aftenen skal I ofre det andet lam med et tilsvarende afgrødeoffer og drikoffer. Disse ofre vil frembringe en liflig duft for Herren.

Sabbatsofferet

På sabbatsdagen skal der i tilknytning til de daglige morgen- og aftenbrændofre med tilhørende drikofre bringes et ekstra brændoffer på to etårs vædderlam uden skavanker. Det skal ledsages af et afgrødeoffer på fire liter fint mel blandet med olivenolie med tilhørende drikoffer.

Det månedlige offer

På den første dag i hver måned skal I ofre et særligt brændoffer til Herren bestående af to unge tyre, en vædder og syv etårs vædderlam, alle uden skavanker. Sammen med hvert dyr skal I ofre et afgrødeoffer: seks liter fint mel blandet med olivenolie for hver tyr, fire liter fint mel blandet med olivenolie for hver vædder, og to liter fint mel blandet med olivenolie for hvert lam.[a] Dette er et lifligt brændoffer for Herren. Hvert offer skal ledsages af et drikoffer bestående af to liter vin for hver tyr, godt en liter vin for hver vædder og knap en liter vin for hvert lam. Dette brændoffer skal I bringe Herren på den første dag i måneden hele året igennem. Desuden skal I ofre en gedebuk som syndoffer for Herren. Alt dette er ud over det daglige brændoffer og drikoffer.

Påskeofferet

Den 14. dag i den første måned skal I fejre påskehøjtid til ære for Herren. Den følgende dag begynder den ugelange fest, og i det tidsrum må I under ingen omstændigheder spise brød, der er bagt med surdej. På festens første dag skal I lade arbejdet hvile og samles for Herrens ansigt. Ved den lejlighed skal I ofre to unge tyre, en vædder og syv etårs vædderlam, alle uden skavanker, som brændofre til Herren. Med hvert dyr skal der ofres et afgrødeoffer: seks liter fint mel blandet med olivenolie for hver tyr, fire liter fint mel blandet med olivenolie for hver vædder, og to liter fint mel blandet med olivenolie for hvert lam. Desuden skal der ofres en gedebuk til soning for jeres synder. Disse ofre er ud over de daglige morgenbrændofre. Tilsvarende ofre skal I bringe på hver af de syv dage, festen varer, som liflige ofre for Herren. På festens syvende dag skal I atter lade det daglige arbejde hvile og samles for Herrens ansigt.

Høstofferet

Under høstfesten[b] skal I også lade arbejdet hvile og samles for Herrens ansigt. På den dag skal I ofre den første afgrøde til Herren. Som brændoffer skal I ofre to unge tyre, en vædder og syv etårs vædderlam. Som afgrødeoffer skal I ofre seks liter fint mel blandet med olivenolie for hver tyr, fire liter for hver vædder og to liter for hvert lam. Ved samme lejlighed skal der ofres en gedebuk som soning for jeres synder. På den dag skal I stadig ofre de daglige brændofre, afgrødeofre og drikofre ved siden af de særlige brændofre med tilhørende drikofre. Sørg altid for at ofre dyr uden skavanker.


Footnotes
  1. 28,13 På hebraisk henholdsvis 3 tiendedele, 2 tiendedele og en tiendedel efa, hvor en efa er ca. 22 liter. Det samme i vers 20 og 28.
  2. 28,26 Dvs. hvedehøsten. Denne fest blev senere kaldt pinsefesten, men er bedst kendt under navnet ugefesten, fordi den blev afholdt syv hele uger efter festen for den første byghøst, der blev holdt dagen efter sabbatten under de usyrnede brøds fest, der fulgte umiddelbart efter påskedagen. Se 3.Mos. 23,15ff.

Read More of 4 Mosebog 28

4 Mosebog 29:1-11

Nytårsofferet

Den første dag i den syvende[a] måned skal I indvarsle det nye år ved hornblæsning og fest.[b] På den dag skal I lade arbejdet hvile og samles for Herrens ansigt. I skal ofre liflige brændofre bestående af en ung tyr, en vædder og syv etårs vædderlam, alle uden skavanker. De tilhørende afgrødeofre skal bestå af seks liter fint mel blandet med olivenolie for hver tyr, fire liter fint mel blandet med olivenolie for hver vædder og to liter fint mel blandet med olivenolie for hvert lam. Derudover skal I ofre en gedebuk som soning for jeres synder samt det månedlige og det daglige offer med tilhørende afgrødeofre og drikofre efter de forskrifter, som allerede er givet. Disse ofre vil frembringe en liflig duft for Herren.

Ofre på forsoningsdagen

På den tiende dag i den syvende måned skal I atter samles for Herrens ansigt. På den dag skal I faste og lade det daglige arbejde hvile. I skal ofre brændofre til Herren bestående af en ung tyr, en vædder og syv etårs vædderlam, alle uden skavanker. Disse ofre vil frembringe en liflig duft for Herren. Det tilhørende afgrødeofre skal bestå af seks liter fint mel blandet med olivenolie for hver tyr, fire liter fint mel blandet med olivenolie for hver vædder og to liter fint mel blandet med olivenolie for hvert lam. Desuden skal der ofres en gedebuk som syndoffer. Dette er ud over det særlige forsoningsoffer på den dag og de daglige brændofre med tilhørende afgrødeofre og drikofre.


Footnotes
  1. 29,1 Svarende til september-oktober.
  2. 29,1 Ifølge jødisk tradition (Mishnah) er det et vædderhorn (shofar), der bruges her. Muligvis blev der også blæst i sølvtrompeten. Teksten taler blot om at blæse et signal.

Read More of 4 Mosebog 29