Mikas 5

Fredsfyrsten fra Betlehem

Du Betlehem-Efrat,
    du er kun en lille landsby i Juda,
men fra dig skal en hersker udgå,
    som skal lede Israels folk på mine vegne.
        Hans oprindelse fortaber sig i fortiden.
Derfor vil Gud give folket i deres fjenders hænder,
    indtil den fastsatte tid er inde.[a]
Resten af Judas folk[b] skal vende hjem,
    fulgt af de øvrige blandt Israels folk.
Han vil lede sit folk i den almægtige Guds navn,
    som en hyrde vogter sine får.
Da skal de bo trygt,
    for hans herredømme omfatter hele jorden.
        Han er den, der bringer fred.
Når assyrerne[c] angriber vores land
    og prøver at indtage vores fæstninger,
indsætter vi syv fyrster imod dem,
    mere end nok til at slå dem.[d]
De vil overmande assyrerne
    og herske over dem med hård hånd.
Ja, vores konge vil redde os fra assyrerne,
    hvis de prøver at invadere vores land.

Den overlevende rest af Israels folk,
    som spredes blandt mange folkeslag,
vil være som regnen, der får græsset til at vokse,
    som duggen, der kommer ned fra himlen.
Det kommer fra Herren
    og afhænger ikke af menneskers vilje.
De vil leve midt iblandt andre folkeslag
    og blive et stærkt og frygtet folk,
som en løve blandt skovens dyr,
    som en ungløve blandt flokke af får.
Når de går på rov, slår de alt ned.
    Når de sønderriver et bytte, er der ingen redning.
De overvinder deres uvenner
    og rydder deres fjender af vejen.

Dommen over de ulydige

„Når dommen rammer jer,” siger Herren,
    „vil jeg gøre det af med alle jeres heste
        og tilintetgøre alle jeres stridsvogne.
Jeg vil ødelægge jeres byer
    og nedbryde jeres fæstninger.
Jeg river alle amuletter ud af jeres hænder
    og gør op med enhver form for spådomskunst.
Jeg ødelægger jeres afgudsbilleder,
    slår alle jeres gudestatuer i stykker.
Aldrig mere skal I tilbede de guder,
    som I selv har skabt.
Jeg vil rykke jeres Asherapæle op
    og lægge jeres byer i ruiner.
I min vrede vil jeg straffe ethvert folk,
    som ikke adlyder mig.”


Footnotes
  1. 5,2 Ordret: „indtil den fødende har født”.
  2. 5,2 Ordret: „resten af hans brødre”, sandsynligvis Betlehems „brødre”, de andre judæere.
  3. 5,4 Assyrien var datidens stormagt, og står her symbolsk for den stærkeste fjendemagt.
  4. 5,4 Ordret: „otte menneskelige fyrster”. Da syv er tallet for det fuldkomne og tilstrækkelige, betyder otte mere end nok.

Read More of Mikas 5

Mikas 6

Guds anklage imod Israels folk

Hør, hvad Herren siger til Israels folk:
„Kom og forsvar jer med bjergene som vidner,
    lad højene høre, hvad I har at sige.”
Ja, lad bjergene høre Herrens anklage,
    jordens grundvold skal lytte med,
for han vil anklage sit folk,
    han kræver Israel til regnskab.
„Mit folk, hvad har jeg gjort jer?
    Hvorfor er I blevet trætte af mig? Svar mig!
Det var jo mig, der førte jer ud af Egypten
    og befriede jer fra slaveriet.
        Jeg gav jer både Moses, Aron og Mirjam som ledere.
Mit folk, husk på, at kong Balak af Moab ville forbande jer,
    men jeg fik Bileam, Beors søn, til at velsigne jer.
Husk alle miraklerne på vejen mellem Shittim og Gilgal,
    hvordan jeg i min nåde gav jer sejr.”
„Hvilke ofre ønsker Gud, vi skal bringe ham?” spørger I.
    „Hvad kan vi give til den højhellige Gud?
Måske kan vi give ham et brændoffer,
    de bedste kalve vi ejer?
Vil han tage imod 1000 væddere,
    eller måske et hav af olivenolie?
Skal vi ofre vores førstefødte sønner,
    som bod for alle vores synder?”
Nej, menneske, du har fået at vide, hvad der er godt,
    hvad Herren forlanger af dig:
Du skal gøre det rette i trofast kærlighed,
    og altid være villig til at vandre med Herren.

Dommen over den sociale uret

Herren råber til Jerusalem,
    og den, der er vis, lytter til hans ord.
Hør på dommen
    og tænk over, hvem der afsiger den:
„I snyder stadig, når I sælger jeres varer,
    I bliver rige ved at bedrage andre.
I ændrer på vægten med god samvittighed
    og bruger falske lodder uden at blinke.
Byens rigmænd er voldelige,
    alle indbyggerne er fulde af løgn, snyd og bedrag.
Derfor vil jeg sende en hær imod jer,
    så I kan forstå konsekvensen af jeres synd.
Der bliver mangel på mad,
    så sulten gnaver i maven.
I vil prøve at redde jeres ejendele,
    men det skal ikke lykkes jer.
Og skulle det lykkes jer at redde noget,
    bliver det taget af fjenden.
I skal så, men I når ikke at høste.
    I presser jeres oliven, men når ikke at bruge olien.
        I presser saften af druerne, men når ikke at drikke vinen.
I fulgte jo kong Omris gudløse skikke,
    efterlignede kong Ahabs ondskab.
Byens ødelæggelse bliver frygtelig at se på.
    Indbyggerne bliver udsat for spot,
        ja, hele folket vil blive hånet.”

Read More of Mikas 6

Mikas 7

Syndens håbløshed

Sikken en elendighed!
Det er som i en frugtplantage, når høsten er forbi,
    eller i en vinmark, når alle druer er plukket.
Der er ingen figner til at stille ens sult,
    ikke en eneste klase vindruer er tilbage.
Guds tjenere er forsvundet fra jordens overflade.
    Der findes ikke et eneste retskaffent menneske.
Alle ligger på lur som røvere,
    og man sætter fælder for hinanden.
Der er kun en ting, de er gode til,
    nemlig at være onde.
Øvrigheden er korrupt,
    dommerne tager imod bestikkelse.
Den stærke gennemfører sine onde planer.
    Alle er de enige om at bøje retten.
De bedste af dem er som tornebuske,
    de mest ærlige som tjørnekrat.
Men straffen fra Gud er på vej,
    de rædsler, som profeterne har advaret om.
Stol ikke på nogen,
    tro end ikke din bedste ven.
Du må hellere sætte lås for munden,
    selv når du er sammen med din kone.
En søn vil foragte sin far,
    en datter gøre oprør imod sin mor
og en svigerdatter imod sin svigermor.
    Man får sin egen familie til fjender.

Håbet om udfrielse

Men jeg vil spejde efter Herren.
    Jeg venter på, at Gud vil redde mig,
        for jeg er sikker på, at han hører min bøn.
Du skal ikke hovere over mig, min fjende,
    for selv om jeg falder, rejser jeg mig igen.
Når mørket omslutter mig,
    vil Herren være mit lys.
Jeg accepterer min straf,
    for jeg har syndet imod Herren.
Han vil forsvare mig mod fjenderne
    og straffe dem for det, de har gjort.
Til sidst vil han føre mig fra mørket ud i lyset,
    så jeg ser, hvor god og retfærdig han er.
Da vil fjenderne se Guds magt,
    og deres hån vil blive gjort til skamme.
De spottede mig jo ved at sige:
    „Hvorfor hjælper Herren, din Gud, dig ikke?”
Da er det min tur til at se på,
    at min fjende trampes ned i mudderet.

Israels genopbygning

En dag skal Jerusalem genopbygges,
    og da bliver skellet mellem folkene fjernet.
Folk fra alverdens lande skal komme til jeres land,
    fra stormagter som Assyrien og Egypten,
fra hele strækningen mellem Egypten og Eufratfloden,
    ja fra fjerne lande og verdensdele.

Men landet skal først lægges øde
    på grund af befolkningens ondskab.

Fremtidens herlighed for Guds folk

Herre, tag dig af dit udvalgte folk,
    som hyrden vogter sin hjord.
Lad dem nyde skovens frodighed i fred,
    og glæde sig midt i en frugthave.
Lad dem boltre sig på Bashans og Gileads græsgange,
    som de gjorde i gamle dage.
„Ja,” siger Herren, „jeg vil gøre undere for mit folk
    som dengang, jeg førte jer ud af Egypten.”
Hele verden vil se dine undere
    og med skam erkende deres afmagt.
De vil komme krybende ud af deres fæstninger,
    de kravler hen ad jorden og æder støv som slanger.
Skælvende af frygt vil de nærme sig Herren, vores Gud,
    for hans magt vil fylde dem med ærefrygt.
Der findes ingen Gud som dig,
    du tilgiver den rest, der er tilbage af dit ejendomsfolk.
Du kan ikke være vred for evigt,
    men elsker at vise din trofaste kærlighed.
Du vil igen se i nåde til os
    og tilgive os alle vores synder,
        ja, kaste dem i havets dyb.
Du viser din trofasthed mod Abraham
    og opfylder dit løfte til Jakob.
        De løfter, du gav vores forfædre, står fast.

Read More of Mikas 7