Matthæus 8:23-27

Jesus befaler blæst og bølger at lægge sig

Derpå gik Jesus om bord sammen med disciplene, og de sejlede af sted. Da de var midt ude på søen, kom der pludselig en frygtelig storm, så høje bølger slog ind over båden. Men Jesus lå og sov. Til sidst gik disciplene hen og vækkede ham og råbte: „Herre, red os! Vi drukner!”

„Hvorfor er I så bange?” sagde Jesus. „I har ikke megen tro!” Så rejste han sig og befalede vinden og bølgerne at lægge sig. Straks blev der helt stille. Disciplene blev overvældet af forundring. „Hvem er egentlig den mand?” sagde de til hinanden. „Selv stormen og søen adlyder ham!”

Read More of Matthæus 8