Matthæus 12:9-14

Jesus helbreder en mand på sabbatten

Så fortsatte Jesus og disciplene vandringen og nåede frem til en synagoge. Derinde var der en mand med en forkrøblet hånd, og farisæerne spurgte nu Jesus: „Er det så også tilladt at helbrede nogen på en sabbat?” De håbede på at få noget at anklage ham for. Jesus svarede: „Hvis en af jer har et får, og det falder i grøften på en sabbat, vil I så ikke trække det op samme dag? Er et menneske ikke mere værd end et får? Altså er det tilladt at gøre godt på en sabbat!” Så vendte han sig til manden og sagde: „Ræk hånden frem!” Det gjorde han, og i det samme blev hånden helbredt, så den var lige så rask som den anden hånd.

Efter den episode begyndte farisæerne at lægge planer om, hvordan de kunne få Jesus ryddet af vejen.

Read More of Matthæus 12