Matthæus 10:40-42

De, der tager imod jer, tager imod mig. Og de, der tager imod mig, tager imod Gud, som sendte mig. De, der tager imod en profet, fordi profeten er sendt af Gud, skal få samme løn som profeten. Og de, der tager imod et menneske, der tilhører mig, fordi det tilhører mig, skal få samme løn. Det siger jeg jer: Den, der giver bare et glas koldt vand til den ringeste af mine disciple, fordi det er en discipel af mig, skal ikke gå glip af sin løn.”

Read More of Matthæus 10