Matthæus 24:32-51

Lad mig bruge figentræet som billede. Når de nye skud bryder frem, og bladene folder sig ud, så ved I, at sommeren er på vej. På samme måde kan I vide, at jeg er lige på trapperne, når I ser disse ting ske. Det siger jeg jer: Mit udvalgte folk skal ikke forgå, selv om alt det her vil ske.[a] Himlen og jorden skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.

Vær altid parat

Ingen kender dagen eller tidspunktet, hvornår det vil ske, ikke engang Guds engle, end ikke jeg selv. Kun Faderen ved det. Som det gik i Noas dage, skal det gå ved Menneskesønnens komme. Dengang fortsatte de med deres fester og bryllupper, lige til Noa gik ind i arken. Folk forstod ikke, hvad der ventede dem. Det gik ikke op for dem, før vandmasserne kom og skyllede dem alle bort. Sådan bliver det ved mit komme. To mænd vil arbejde sammen i marken, den ene bliver taget med, den anden bliver ladt tilbage. To kvinder vil arbejde sammen i huset, den ene bliver taget med, den anden bliver ladt tilbage.

Derfor skal I altid være parate, for I ved ikke, hvornår jeres Herre kommer tilbage. I ved, at hvis en husejer havde fået at vide, hvornår tyven ville komme, så ville han have holdt vagt for at forhindre indbruddet. Sådan skal I være parate, for Menneskesønnen kommer på et tidspunkt, I ikke regner med.

En klog og god forvalter passer sin herres ejendom godt og sørger for, at alle de øvrige tjenere får noget at spise til rette tid. Lykkelig den forvalter, som trofast er i gang med at udføre sit arbejde, når hans herre vender tilbage. Det siger jeg jer: Hans herre vil give ham ansvaret for alt, hvad han ejer.

En dårlig forvalter tænker derimod: ‚Det varer nok længe, inden min herre viser sig.’ Derfor har han ingen skrupler ved at mishandle sine medtjenere og bruge tiden til at feste med sine venner. Når så hans herre kommer på et uventet tidspunkt, bliver forvalteren hårdt straffet og kommer til at dele skæbne med hyklerne. Dér, hvor de kommer hen, er der gråd og stor fortvivlelse.”


Footnotes
  1. 24,34 Ordret siger teksten: „Denne gruppe mennesker skal ikke forgå, imens alle disse ting foregår”. Ud fra sammenhængen må det formodes, at den gruppe mennesker, der er tale om, er dem, der holder fast ved Jesu ord, jf. næste vers.

Read More of Matthæus 24

Matthæus 25:1-13

Om at være parat til Jesu genkomst

Jesus fortsatte: „Lad mig fortælle en historie om Guds riges komme. Der var ti brudepiger, som tog deres olielamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem bar sig tåbeligt ad, de andre fem havde tænkt sig om. De første fem tog ganske vist deres lamper med, men de tog ingen ekstra olie med, hvorimod de sidste fem tog ekstra olie med til lamperne. Da brudgommen lod vente på sig, blev alle brudepigerne trætte og faldt i søvn.

Men ved midnatstid lød råbet: ‚Brudgommen er på vej! Kom ud og mød ham!’ Alle pigerne vågnede og tjekkede deres lamper. De fem, der ikke havde taget olie med, opdagede, at deres lamper var ved at gå ud. De bad derfor de fem andre om at få noget af deres olie. Men de andre svarede: ‚Vi har ikke nok både til os og jer. I må hellere løbe hen til købmanden og købe noget selv.’ Mens de var henne for at købe olie, kom brudgommen. De fem, der var parat, gik sammen med ham ind til bryllupsfesten, hvorefter døren blev lukket.

Senere kom de andre fem og stod udenfor og råbte: ‚Herre, luk op for os!’ Men han svarede: ‚Det siger jeg jer: Jeg kender jer ikke!’ ”

„Vær altid parate,” sagde Jesus, „for I kan ikke vide, hvornår jeg kommer.”

Read More of Matthæus 25