Job 33

Elihu irettesætter Job

Hør nu her, Job, hvad jeg har at sige.
    Lyt omhyggeligt til alle mine ord.
Nu, da jeg har taget bladet fra munden,
    og ordene ligger mig på tungen,
så lad mig sige, hvad jeg har på hjerte.
    Jeg taler ærligt og oprigtigt.
Det var Guds Ånd, der skabte mig.
    Den Almægtiges åndepust gav mig liv.
Gør dig parat til at svare, hvis du kan,
    kom bare med dine argumenter.
Overfor Gud er vi lige, du og jeg.
    Vi er begge skrøbelige mennesker.
Du behøver ikke at være bange,
    for jeg ønsker ikke at genere dig.

Mens jeg sad og lyttede,
    hørte jeg, at du sagde:
‚Jeg er uskyldig og uden synd.
    Jeg har en ren samvittighed.
Men Gud har fundet et påskud for at straffe mig,
    han behandler mig som en fjende.
Han har lagt mine fødder i lænker,
    han holder øje med alt, hvad jeg foretager mig.’

Men dertil må jeg sige, at du tager fejl,
    for Gud er større end noget menneske.
Hvilken ret har du til at påstå,
    at han ikke svarer på dine spørgsmål?

Gud taler på mange måder,
    men tit hører vi ikke, hvad han siger.
Han taler gennem drømme og syner,
    mens vi ligger i vores senge om natten.
Han hvisker os formaninger i øret,
    viser os skræmmende billeder,
så vi ikke skal komme på gale veje
    eller blive stolte og hovmodige.
Han ønsker nemlig at advare os,
    så vi ikke går i dødens fælde.

Andre gange straffes et menneske med smerter,
    så han ligger bundet til sengen i konstant pine.
Så mister han fuldstændig appetitten
    og har ikke engang lyst til lækker mad.
Han taber sig og bliver en skygge af sig selv,
    ender som det rene skind og ben.
Han hører dødens kalden
    og nærmer sig gravens rand.
Men hvis en engel går i forbøn for ham,
    hvis et af Guds tusinde sendebud
        fortæller ham, hvad han bør gøre,
og hvis Gud derefter er nådig imod ham
    og siger: ‚Løs ham! Han skal ikke dø,
        for jeg har modtaget en løsesum,’
da får han sit helbred igen,
    han får sin ungdoms styrke tilbage.
For når han beder Gud om nåde,
    bliver han også taget til nåde.
Så bliver han forsonet med Gud
    og kan igen tænke på ham med glæde.
Derefter kan han fortælle sine venner:
‚Jeg syndede og gjorde oprør mod Gud,
    men han var nådig imod mig.
Han betalte løsesummen og reddede mig fra døden,
    så nu kan jeg atter glædes ved livet.’
Ja, sådan gør Gud ofte:
    Han giver os en chance til.
Han redder os på tærsklen til døden,
    så vi atter kan glædes ved livet.

Hører du, hvad jeg siger, Job?
    Du behøver ikke at svare endnu.
Men har du noget at sige, så kom bare med det,
    for jeg ønsker at se dig blive genoprettet.
Hvis ikke, så lyt til mig lidt endnu.
    Vær stille, så jeg kan lære dig visdom.”

Read More of Job 33

Job 34

Elihu påpeger Jobs selvretfærdighed

Elihu fortsatte:

„Hør godt efter, I vismænd,
    lyt til mig, I som er så kloge.
Man må vurdere alt, hvad man hører,
    ligesom man smager på maden, før man spiser den.
Lad os derfor i fællesskab finde ud af,
    hvad der er sandt og rigtigt.

Job siger: ‚Jeg er uskyldig,
    det er Gud, der gør mig uret.
Jeg regnes for en løgner, selvom jeg taler sandt,
    jeg bliver straffet hårdt, skønt jeg ikke har syndet.’

Hvor har Job lært at tale sådan?
    Det er jo en hån imod Gud.
Han må have tilbragt sin tid i dårligt selskab
    med onde og gudløse mennesker.
Han påstår jo, at man intet får ud af
    at leve retskaffent ind for Gud.

I vise mænd, vil I ikke give mig ret i,
    at det er umuligt for Gud at være ond?
        Den Almægtige kan ikke være uretfærdig.
Nej, vi ved, at han straffer mennesker for, hvad de har gjort.
    Han lader dem opleve følgerne af deres synd.
Gud handler absolut ikke ondt,
    den Almægtige er aldrig uretfærdig.
Han alene har al magt på jorden,
    han opretholder og styrer verden.
Hvis Gud en dag besluttede
    at trække sin livsånde til sig igen,
da ville alt levende uddø,
    og menneskene igen blive til støv.

Tag nu og brug din forstand.
    Prøv at forstå, hvad jeg siger.
Kunne Gud være den almægtige Dommer,
    hvis han ikke var uangribelig?
Vil du anklage selve ‚Retfærdigheden’
    og påstå, at han kan være uretfærdig?
Han dømmer konger og regenter
    for deres onde og uretfærdige handlinger.
Han gør ikke forskel på folk,
    men behandler rige og fattige ens.
Alle mennesker er jo skabt af Gud,
    og de skal alle sammen dø en gang.
Uden varsel er livet slut,
    og ingen kan gøre fra eller til.
Gud kender alle deres handlinger,
    han ser alt, hvad de foretager sig.
Ingen steder findes så tæt et mørke,
    at de onde kan skjule sig for Gud.
Gud behøver ikke at vente til dommens dag
    med at straffe et menneske for dets synder.
Han afsætter magtfulde ledere uden forhør
    og indsætter andre i deres sted,
for han kender deres onde handlinger
    og kan vende deres skæbne på en enkelt nat.
Han straffer dem for deres ondskab
    på en måde, så alle kan se det,
for de vendte sig bort fra Gud
    og var ligeglade med hans vilje.
Deres magtmisbrug over for de svage
    førte til et råb om hjælp, som Gud hørte.

Selv når Gud er tavs, kan du ikke dømme ham for det.
    Hvis han skjuler sig, kan du ikke tvinge ham frem.
Han hersker jo over alt, hvad han har skabt,
    så de gudløse ikke skal have magten
        og undertrykke andre mennesker.

Hvad nu hvis et menneske siger til Gud:
    ‚Hvis jeg har syndet, vil jeg ikke gøre det mere.
Sig mig, hvad jeg har gjort forkert.
    Hvis jeg har svigtet, lover jeg at forbedre mig.’
Mon så ikke Gud er nådig,
    selv om du benægter, at han er det?

Om du vil bede om nåde, er op til dig.
    Sig os, hvad du har i tanke.

Ethvert forstandigt menneske
    vil være enig med mig og sige:
‚Job taler uden indsigt.
    Han ved ikke, hvad han snakker om.’
Er det mærkeligt, at Job bliver straffet så hårdt?
    Han taler jo som de gudløse taler.
Ud over sin oprindelige synd
    gør han nu oprør mod Gud
ved at vise foragt for vores vejledning
    og ved stadig at anklage Gud.”

Read More of Job 34