1 Mosebog 40

Josef tyder drømme i fængslet

Nogen tid senere skete det, at kongen blev vred på sin hofbager og sin mundskænk. Han blev så vred, at han satte dem i fængsel, det samme fængsel, hvor Josef var. De sad inde i nogen tid, og fængselsinspektøren satte Josef til at have opsyn med dem.

En nat havde både hofbageren og mundskænken en drøm, og hver drøm havde sin egen betydning. Næste morgen, da Josef kom ind til dem, bemærkede han, at de to mænd virkede mere mismodige end normalt.

„Hvorfor er I så triste i dag?” spurgte han.

„Vi havde nogle underlige drømme i nat,” forklarede de, „men der er ingen, som kan tyde dem for os.”

„Drømmetydning er Guds sag!” sagde Josef. „Fortæl mig, hvad I drømte.”

Først fortalte mundskænken sin drøm: „I drømmen så jeg en vinstok. Den havde tre grene, som begyndte at skyde knopper, og senere fik den blomster. Snart var der også klaser af modne druer på den. Jeg stod med Faraos vinbæger i hånden, så jeg tog drueklaserne og pressede saften ud i bægeret, og rakte det til Farao.”

„Jeg ved godt, hvad den drøm betyder,” sagde Josef. „De tre grene betyder tre dage. Inden tre dage vil Farao føre dig ud af fængslet og give dig dit gamle job tilbage, så du igen rækker ham bægeret som før, da du var hans mundskænk. Når det så går dig godt igen, vil jeg bede dig om at huske mig og lægge et godt ord ind for mig hos Farao, så jeg kan komme ud herfra. Jeg har ikke gjort noget forkert. Jeg blev kidnappet fra hebræernes land, og her i Egypten har jeg heller ikke gjort noget, man kunne sætte mig i fængsel for.”

Da hofbageren hørte den positive tydning af den første drøm, fortalte han også sin drøm til Josef. „I drømmen bar jeg tre kurve med brød på hovedet,” sagde han. „I den øverste kurv var der alle mulige slags bagværk til Faraos bord, men fuglene kom og spiste det hele!”

„Nu skal jeg sige dig, hvad den drøm betyder,” sagde Josef. „De tre kurve betyder tre dage. Inden tre dage vil Farao føre dig ud af fængslet—men så vil han hugge hovedet af dig og hænge dig op på en pæl, så fuglene kan komme og æde din krop.”

To[a] dage efter var det Faraos fødselsdag, og han holdt en fest for sine hoffolk. Da lod han sin mundskænk og sin hofbager komme ud fra fængslet. Mundskænken fik sit tidligere embede tilbage, så han igen rakte Farao bægeret. Men bageren lod han henrette, som Josef havde forudsagt. Mundskænken glemte imidlertid alt om Josef i fængslet.


Footnotes
  1. 40,20 På hebraisk: „den tredje dag”, hvilket svarer til „to dage efter” på dansk.

Read More of 1 Mosebog 40

1 Mosebog 41:1-40

Josef tyder Faraos drømme

To år senere drømte Farao en nat, at han stod på Nilens bred. Pludselig kom der syv smukke og fede køer op af floden og gav sig til at græsse på flodbredden. Derefter kom der endnu syv køer op af floden, men de var grimme og magre. De stillede sig ved siden af de syv første køer på flodbredden, og de syv grimme og magre køer åd de syv smukke og fede køer. I samme øjeblik vågnede Farao.

Lidt efter faldt han igen i søvn og havde en anden drøm. Denne gang så han syv fulde og modne aks vokse frem på et og samme strå. Pludselig voksede der syv aks mere frem på strået, men de var tynde og helt indtørrede af østenvinden. De visne aks opslugte de fulde aks. Da vågnede Farao og blev klar over, at han havde drømt noget betydningsfuldt.

Drømmene bekymrede ham, så om morgenen sendte han bud efter alle Egyptens vise mænd og drømmetydere og fortalte dem, hvad han havde drømt. Men ingen af dem kunne tyde drømmene for ham. Da tog mundskænken ordet: „Jeg er kommet i tanker om noget, der skete for længe siden,” sagde han til Farao. „Dengang du var vred på hofbageren og mig og kastede os i fængsel, da skete det en nat, at både bageren og jeg havde en drøm, og begge drømme havde en betydning. I fængslet var der en ung hebræisk slave, som arbejdede for livvagtens øverstbefalende. Ham fortalte vi vores drømme, og han tydede dem for os. Og det gik nøjagtig, som han sagde: Jeg fik mit gamle job tilbage, og hofbageren blev henrettet.”

Farao sendte straks bud efter Josef. Han blev hurtigt taget ud af fængslet, blev barberet og fik pænt tøj på. Så blev han ført frem for Farao. „I nat havde jeg en drøm,” begyndte Farao. „Ingen af de her mænd kan tyde den, men jeg har hørt, at du kun behøver at høre en drøm, så kan du tyde den.”

„Jeg kan ikke tyde drømme,” svarede Josef, „men Gud vil åbenbare for Farao, hvad drømmen betyder.”

Så fortalte Farao ham sin drøm. „Jeg stod ved Nilens bred,” sagde han. „Pludselig så jeg syv fede og velplejede køer stige op af floden, og de begyndte straks at græsse på bredden. Bagefter steg der syv magre og forsømte køer op af floden, de var så radmagre, at jeg aldrig har set noget lignende i hele Egypten. Og de magre og grimme køer åd de syv fede køer, men da de havde ædt dem, var de stadig lige magre. Så vågnede jeg.”

„Lidt senere havde jeg endnu en drøm,” fortsatte Farao. „Denne gang så jeg syv fulde og modne aks på et og samme strå. Men lidt efter skød der syv tynde og visne aks frem på strået, helt udtørrede af østenvinden. Og de visne aks opslugte de fulde aks. Jeg har fortalt de to drømme til drømmetyderne, men ingen af dem kunne tyde dem for mig.”

„Begge drømme betyder det samme,” sagde Josef. „Gennem dem har Gud ladet Farao vide, hvad der vil ske i den nærmeste fremtid. De syv fede køer og de syv fulde aks svarer til hinanden. De betyder syv gode år. De syv magre køer og de syv visne aks svarer ligeledes til hinanden. De betyder syv år med hungersnød. Som jeg sagde før, har Gud med disse drømme afsløret for Farao, hvad han vil gøre i den nærmeste fremtid: I de næste syv år vil hele Egypten opleve stor overflod, men bagefter kommer der en syvårig periode med hungersnød, og man vil glemme, at der var overflod i Egypten. Hungersnøden vil hærge hele jorden. Man vil glemme overfloden, fordi hungersnøden bliver så hård. At Farao drømte to gange, betyder, at Guds beslutning står fast og at det, han har vist Farao, snart vil ske. Derfor vil jeg foreslå, at Farao finder en klog og dygtig mand og lader ham administrere et landsomfattende projekt. Udnævn derefter embedsmænd i alle distrikter med ansvar for at indsamle en femtedel af alt høstudbyttet i de syv gode år. Lad dem indsamle høstudbyttet og oplagre det i de aflåste kongelige kornmagasiner i byerne. På den måde vil der være nok at spise, når de syv års hungersnød kommer over Egypten, og en sultkatastrofe kan afværges.”

Josef bliver guvernør i Egypten

Farao og hans embedsmænd syntes godt om Josefs forslag, og Farao udbrød: „Hvem er vel bedre egnet til opgaven end Josef? Han er jo fyldt med Guds Ånd!” Så vendte Farao sig mod Josef og sagde: „Siden Gud har åbenbaret drømmenes betydning for dig, må du være den klogeste mand i landet. Derfor giver jeg dig ansvar for mit palads og udnævner dig til at lede det store projekt. Dit ord skal være lov i Egypten. Kun jeg selv skal stå over dig.

Read More of 1 Mosebog 41