Ezekiel 41

Det hellige og det allerhelligste

Derefter førte han mig videre hen til selve tempelhallen, og han målte de to dørstolper, som døren sad fast i. De var hver 3 m brede. Døren var 5 m bred og væggene på begge sider af døren var 2,5 m brede. Tempelhallen var indvendig 20 m lang og 10 m bred.

Så gik han hen til indgangen til det inderste rum. Dørstolperne ved den indgang var hver en meter brede. Døren var 3 m bred og væggene på begge sider af døren var hver 3,5 m brede. Det inderste rum var 10 m på hver led. „Rummet her er det allerhelligste,” forklarede han.

Så gik han udenfor igen og målte tempelhallens mur: Den var 3 m tyk. Der var en tilbygning med rum hele vejen rundt om templets yderside mod syd, vest og nord. Hvert rum var 2 m bredt. Tilbygningen havde tre etager, og der var 30 rum på hver etage. Tempelhallens mur var bredest forneden og gik en tak indad to gange, så tilbygningens støttebjælker havde en hylde at hvile på. Bjælkerne var altså ikke bygget ind i tempelmuren, men lå på en afsats. Derfor var tilbygningens midterste etage bredere end den nederste, og den øverste var lige så meget bredere igen i forhold til den midterste. Der var trapper fra nederste etage gennem den midterste til den øverste etage.

Rundt om hele templet var der bygget et fundament, som var 3 m højt, og tilbygningen med de mange rum var bygget oven på det fundament. Tilbygningens ydermur var 2,5 m tyk, og uden for muren var der et åbent stykke som en terrasse. Hele vejen rundt var der et åbent stykke på 10 m, indtil man kom til de andre værelser.[a] Der var to døre i tilbygningen, hvoraf en vendte mod nord og en mod syd. Dørene åbnede ud mod den åbne terrasse, som var 2,5 m bred.

Vest for tempelhallen var der en baggård, hvori der lå en bygning, som var 35 m bred og 45 m lang, og dens mure var på alle sider 2,5 m tykke. Derpå målte manden længden fra øst til vest af tempelhallen plus tilbygningen. Den var 50 m. Og han målte længden af baggården med dens bygning og mur. Den var også 50 m. Derpå målte han bredden fra syd til nord af tempelhallen plus den indre forgård. Den var også 50 m. Han havde nu målt baggården og dens bygning med dens balkoner.

Både det ydre og indre rum i tempelhallen samt forhallen var indvendig beklædt med træpaneler. Træpanelerne gik fra gulvet op til vinduerne, som der var gitter for.[b] Væggen over døren ind til det allerhelligste var også beklædt med paneler. Alle væggene var udsmykket med udskårne billeder af keruber og palmer fra gulvet til op over dørene. Der var skiftevis en kerub og en palme hele vejen rundt på templets indervæg. Keruberne havde to ansigter. Deres menneskeansigt så i retning af palmen på den ene side, mens deres løveansigt så i retning af palmen på den anden side.

Dørstolperne ved indgangen til det ydre rum i tempelhallen var firkantede, og det samme gjaldt dørstolperne ind til det indre rum. Foran indgangen til det indre rum stod røgelsesalteret. Det var 1,5 m højt, 1 m bredt og 1 m langt. Dets hjørner, fodstykke og sider var helt igennem af træ. „Dette alter viser, at Herren er nær,” forklarede manden.

Både indgangen til det ydre og indre rum i templet havde dobbelte fløjdøre, der ligesom væggene var udsmykket med keruber og palmemotiver. Over indgangen til forhallen var der desuden et udhæng af træ. Der var også palmemotiver på forhallens vægge rundt omkring vinduerne.


Footnotes
  1. 41,10 Teksten er uklar.
  2. 41,16 Som flere andre steder i disse kapitler er originalteksten vanskelig at tyde.

Read More of Ezekiel 41

Ezekiel 42

Præsternes værelser i den ydre forgård

Derpå førte han mig ud i den nordlige del af den ydre forgård, hvor der lå en stor bygning ikke langt fra bygningen i baggården. Bygningen var 50 m lang og 25 m bred og havde tre etager. Syd for bygningen var der den 10 m brede åbne plads i den indre forgård,[a] og nord for bygningen var der en flisebelagt åben plads, og der var en svalegang i tredje sals højde. Den flisebelagte strækning nord for bygningen var 5 m bred og 50 m lang, og der var døre ind til bygningen fra nordsiden. Værelserne på den øverste etage var ikke så brede som på de nederste, fordi der skulle være plads til svalegangen. Bygningen var nemlig ikke konstrueret med søjler, som svalegangen kunne hvile på. De nederste værelser i den del af bygningen, der vendte mod øst, var afskærmet af en mur på 25 meters længde, for den side, der vendte mod øst, var 25 m, mens den side, der vendte ind mod templet, var 50 m. Da muren afskærmede den nederste del af bygningen, kunne præsterne gå ind i den fra øst uden at blive set fra den ydre forgård.[b]

På den sydlige side af templet var der en tilsvarende bygning ikke langt fra bygningen i baggården. Der var en passage foran den sydlige bygning svarende til passagen foran den nordlige bygning, og de to bygninger var lige lange og brede og havde ens udgange og døre. Det hele var bare spejlvendt. Præsterne gik ind i bygningen fra den østlige side via en passage, som kom fra templet, og som var afskærmet af muren ud mod den ydre forgård.

„Værelserne i både den nordlige og sydlige bygning er særligt indviede værelser,” forklarede han. „De præster, som forretter altertjeneste for Herren, opbevarer og spiser deres del af de hellige offergaver her, både afgrødeofrene, syndofrene og skyldofrene, for disse værelser er hellige. Når præsterne har været inde i templet, må de ikke komme ud i den ydre forgård, før de har taget deres særlige tjenestedragt af. Den er jo indviet til tjenesten i helligdommen. De må skifte til noget andet tøj, før de bevæger sig ud blandt folket.”

Da han var færdig med opmålingen inde på tempelområdet, førte han mig ud gennem den ydre østport og gav sig til at måle udenfor. Muren omkring tempelområdet var 250 m på alle fire sider, mod vest, mod nord, mod øst og mod syd. Den gik hele vejen rundt om tempelområdet og adskilte således det hellige område fra det alment tilgængelige.


Footnotes
  1. 42,3 Jf. 41,10. Bygningens sydlige mur var åbenbart bygget sammen med muren, der adskilte den indre og ydre forgård, så man fra bygningen kunne se ind over den åbne plads i den indre forgård.
  2. 42,9 Teksten er uklar, men vi gætter på, at muren skulle afskærme præsterne, indtil de havde skiftet tøj, jf. v. 14.

Read More of Ezekiel 42