2 Korinterne 6:3-18

Vi vil på ingen måde vække anstød hos nogen eller være årsag til kritik af tjenesten for Gud. Nej, alt, hvad vi gør, skulle gerne vise, at det er Gud, vi tjener. Vi har været udholdende under lidelser og vanskeligheder af enhver art. Vi er blevet slået, har været i fængsel og er blevet angrebet af oprørske folkemasser. Vi har slidt og slæbt, våget nætter igennem og fastet mange gange. Altid handler vi ud fra rene motiver, vi tænker, før vi taler, er tålmodige, viser venlighed, følger Helligåndens inspiration og viser kærlighed uden bagtanker. Vi forkynder sandheden og handler i Guds kraft. Vi kæmper med Guds ord som et sværd i højre hånd og med troens skjold i venstre.[a] Vi er blevet hædret, men også foragtet. Nogle taler godt om os, andre håner os. Nogle mener, vi vildleder folk, andre, at vi taler sandt. Nogle ignorerer os, mens andre anerkender os. Vi har været døden nær, og dog lever vi endnu. Vi er blevet pryglet, men dog ikke slået ihjel. Vi har oplevet sorg, men hele tiden glæder vi os. Vi er fattige, men vi beriger alligevel mange. Vi ejer intet, og dog har vi alt.

Kære venner i Korinth! Vi har talt frit fra leveren til jer, og I har en stor plads i vores hjerter. Vi ser ikke skævt til jer, men det er jer, der ser skævt til os. Vi elsker jer, som var I vores børn. Kan I ikke have den samme tillid og kærlighed til os, som vi har til jer?

Advarsel mod at gå på kompromis med synden

Gør jer ikke til ét med de vantro. Kan godhed og ondskab arbejde sammen? Kan lys og mørke danne team? Kan Kristus og Djævelen trække i samme retning? Kan en troende og en ikke-troende være sammen om at tjene Herren? Er der plads til afguder i Guds tempel? I[b] er jo Guds tempel, den levende Guds bolig, som han selv har udtrykt det:

„Jeg vil bo hos dem
    og vandre rundt iblandt dem.
Jeg vil være deres Gud,
    og de skal være mit folk.”[c]

Derfor sagde han også:

„Gå væk fra dem.
    Skil jer ud fra dem.
Rør ikke noget urent.”[d]

Og den øverste Gud siger:

„Jeg vil tage imod jer
    og være som en Far for jer.
I skal være mine sønner og døtre.”[e]


Footnotes
  1. 6,7 Mere ordret: „med retfærdighedens udrustning ved højre og venstre (side)”. Ved venstre side har man et åndeligt skjold til at standse Satans pile og ved højre side et åndeligt sværd til at parere fjendens udfald mod en. Se Ef. 6,13-18 og Matt. 4.
  2. 6,16 Enkelte håndskrifter siger „vi” i stedet for „I”. De to ord blev udtalt ens, men stavet forskelligt på græsk på det Ny Testamentes tid.
  3. 6,16 Jf. 3.Mos. 26,11-12 og Ez. 37,27.
  4. 6,17 Jf. Es. 52,11.
  5. 6,18 Jf. 2.Sam. 7,14.

Read More of 2 Korinterne 6

2 Korinterne 7:1

Da vi nu har fået disse løfter, venner, burde vi så ikke vende os bort fra alt urent, hvad enten det har med kroppen eller ånden at gøre? Det må være vores mål at være uangribelige, så vi kan ære Gud med vores liv.

Read More of 2 Korinterne 7