1 Samuel 2:1-8

Hannas lovsang

Da lovpriste Hanna Herren med denne sang:

Jeg fryder mig over dig, Herre.
    Du har gjort mig glad.
Nu kan jeg le ad mine fjender
    og glæde mig over, at du har reddet mig.
Ingen er hellig, som du er.
    Du hjælper og beskytter os.
        Din lige findes ikke.
Intet menneske må være hovmodigt
    eller bruge pralende ord,
for Herren er den alvidende Gud,
    han dømmer vores handlinger.
Den overlegne lider nederlag,
    men den segnefærdige finder styrke.
Den rige må arbejde for føden,
    mens den sultende spiser sig mæt.
Den barnløse kvinde føder syv børn,
    mens den børnerige sidder og sygner hen.
Herren bringer død, og Herren giver liv.
    Nogle lægges i graven, andre oprejses fra den.
Herren gør nogle fattige og andre rige,
    han ydmyger nogle og ophøjer andre.
Han løfter de hjælpeløse op fra støvet,
    han giver de fortvivlede nyt mod.
Han ærer dem som kongebørn,
    bænker dem på hæderspladsen.
Jordens grundvold har Herren skabt,
    på den byggede han hele verden.

Read More of 1 Samuel 2