สดุดี 110:1 TNCV

ปฐมกาล
Select chapter 1

สดุดี 110:1

(บทสดุดีของดาวิด)

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเจ้านาย[a]ของข้าพเจ้าว่า

“จงนั่งที่ขวามือของเรา
จนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของเจ้า
เป็นแท่นวางเท้าของเจ้า”


Footnotes
  1. 110:1 หรือองค์พระผู้เป็นเจ้า

Read More of สดุดี 110