ปฐมกาล 10:2-5 TNCV

ปฐมกาล
Select chapter 1

ปฐมกาล 10:2-5

เผ่าพันธุ์ของยาเฟท

(1พศด.1:5-7)

บุตร[a]ของยาเฟทได้แก่

โกเมอร์ มาโกก มาดัย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส

บุตรของโกเมอร์ได้แก่

อัชเคนัส รีฟาท และโทการมาห์

บุตรของยาวานได้แก่

เอลีชาห์ ทารชิช คิททิม และโรดานิม[b] (คนเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของชาวทะเลที่แยกย้ายไปอาศัยในดินแดนต่างๆ ของเขาตามตระกูลในชนชาติของเขาและต่างก็มีภาษาของตนเอง)


Footnotes
  1. 10:2 คำว่าบุตรอาจจะมีความหมายว่าลูกหลานหรือผู้สืบตำแหน่งหรือชนชาติเช่นเดียวกับข้อ 3,4,6,7,20-23,29 และ 31
  2. 10:4 สำเนา MT. บางฉบับว่าโดดานิม

Read More of ปฐมกาล 10