เฉลยธรรมบัญญัติ 32:35 TNCV

ปฐมกาล
Select chapter 1

เฉลยธรรมบัญญัติ 32:35

การแก้แค้นเป็นหน้าที่ของเราเอง เราจะคืนสนอง
เมื่อถึงเวลาเท้าของพวกเขาจะลื่นไถล
วันแห่งหายนะของพวกเขาใกล้เข้ามาแล้ว
และความย่อยยับจะถาโถมเข้าใส่พวกเขา”

Read More of เฉลยธรรมบัญญัติ 32