กิจการของอัครทูต 7:14 TNCV

ปฐมกาล
Select chapter 1

กิจการของอัครทูต 7:14

หลังจากนั้นโยเซฟจึงส่งคนไปรับยาโคบบิดาของเขาและครอบครัวของเขาทั้งหมด 75 คนมา

Read More of กิจการของอัครทูต 7