2 ซามูเอล 7:14 TNCV

ปฐมกาล
Select chapter 1

2 ซามูเอล 7:14

เราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเรา เมื่อเขาทำผิด เราจะใช้มนุษย์เป็นไม้เรียวลงโทษเขา โดยให้มนุษย์เฆี่ยนตีเขา

Read More of 2 ซามูเอล 7