1 ซามูเอล 5:5 TNCV

ปฐมกาล
Select chapter 1

1 ซามูเอล 5:5

ตั้งแต่นั้นมาทั้งปุโรหิตของพระดาโกนและผู้ที่เข้าสู่วิหารของพระดาโกนที่อัชโดดจะไม่ก้าวเหยียบธรณีประตู

Read More of 1 ซามูเอล 5