Matei 22:43-45

Isus le-a zis:

– Cum atunci David, în Duhul, Îl numeşte „Domn“, când spune:

„Domnul I-a zis Domnului meu:[a]
    «Şezi la dreapta Mea
până-Ţi voi pune duşmanii
    sub picioare!»“?[b]

Deci, dacă David Îl numeşte „Domn“, cum este El Fiul lui?


Footnotes
  1. Matei 22:44 În TM cuvintele pentru Domnul sunt diferite: Domnul (YHWH) i-a zis Stăpânului (Adoni) meu; în textul grecesc: Domnul (Kurios) i-a zis Domnului (Kurios) meu
  2. Matei 22:44 Vezi Ps. 110:1

Read More of Matei 22