Isaia 53:10-11

Domnul însă a vrut să-L zdrobească prin suferinţă.
    Dar după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru vină,
Îşi va vedea urmaşii[a] şi va trăi multe zile,
    iar voia Domnului va propăşi prin El.
«La sfârşitul suferinţelor Lui va vedea lumina[b]
    şi va fi mulţumit;[c]
prin cunoştinţa Sa[d] Robul Meu cel drept va îndreptăţi pe mulţi
    şi le va purta nelegiuirile.


Footnotes
  1. Isaia 53:10 Lit.: sămânţa; termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic
  2. Isaia 53:11 Q, LXX; TM nu conţine lumina
  3. Isaia 53:11 Sau: Va vedea rodul suferinţelor Lui / şi va fi mulţumit
  4. Isaia 53:11 Sau: prin faptul de a fi cunoscut

Read More of Isaia 53