Deuteronom 22:13-21

Dacă un bărbat şi-a luat o soţie, iar după ce a intrat la ea[a], a început s-o urască şi să-i aducă învinuiri, scoţându-i astfel un nume rău, zicând: «Am luat-o de soţie pe femeia aceasta şi când m-am apropiat de ea nu am găsit nici un semn al fecioriei ei», atunci părinţii fetei să ia şi să aducă semnele fecioriei fetei la poartă, înaintea celor din sfatul bătrânilor cetăţii. Tatăl fetei să spună înaintea sfatului bătrânilor: «Am dat-o pe fiica mea de soţie acestui bărbat, dar el nu o mai iubeşte. Acum el o învinuieşte pe fiica mea că nu a fost fecioară, dar iată, acestea sunt semnele fecioriei ei!» Atunci părinţii fetei să desfacă haina înaintea sfatului bătrânilor cetăţii, iar aceştia să-l ia pe bărbatul acela şi să-l pedepsească. Să-l pună să plătească o sută de şecheli de argint[b] şi să-i dea tatălui fetei, pentru că a scos nume rău unei fecioare israelite. Ea va rămâne soţia lui, iar el nu va putea s-o izgonească toată viaţa lui. Dar dacă faptul este adevărat şi fata nu a fost găsită fecioară, atunci ei vor trebui s-o aducă la uşa casei tatălui ei ca să fie omorâtă cu pietre de către bărbaţii cetăţii, pentru că a săvârşit o urâciune în Israel, desfrânându-se pe când era în casa tatălui ei. Astfel să nimiciţi răul din mijlocul vostru.


Footnotes
  1. Deuteronom 22:13 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relaţii sexuale
  2. Deuteronom 22:19 Sau: sicli, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice; existau mai multe tipuri de şechel: regal (2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr), obişnuit (aproximativ 12 gr) şi cel al Lăcaşului (aproximativ 10 gr); greutatea şechelului a variat în diferite vremuri şi în diferite zone; aproximativ 1,2 kg

Read More of Deuteronom 22