Daniel 7:13-14

M-am uitat în timpul viziunilor mele de noapte

şi iată că pe norii cerului
    venea Cineva Care era ca un fiu al omului[a].
El S-a apropiat de Cel Îmbătrânit de Zile
    şi a fost adus înaintea Acestuia.
Lui I s-a dat stăpânirea, onoarea şi Împărăţia,
    ca să-I slujească[b] toate popoarele, neamurile şi oamenii de orice limbă!
Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică, care nu va trece,
    iar Împărăţia Lui nu va fi distrusă niciodată!


Footnotes
  1. Daniel 7:13 Vezi Apoc. 1:13
  2. Daniel 7:14 Sau: pentru a I se închina

Read More of Daniel 7