Hulubaton 25:21-22

Kon ang imo kaaway ginagutom, pakauna; kon ginauhaw, paimna. Kay kon himuon mo ini mahuya siya sa iya ginahimo sa imo,[a] kag ang Ginoo magabalos sa imo.


Footnotes
  1. 25:22 mahuya siya sa iya ginahimo sa imo: sa literal, magatumpok ka sang baga sa iya ulo.

Read More of Hulubaton 25